MammenFri


Mammen Fri


Et godt sted at være – et godt sted at lære

På MammenFri er der både vuggestue, børnehave, SFO og skole. Hvis I vil vide mere om MammenFri, så kontakt leder Mikael Kristensen på telefon 86 68 58 50 eller skriv på mammenfri@mammenfri.dk.

 

I kan også læse mere på MammenFri
Eller find os på Facebook