Mammen Lokalraad


Mammen Lokalråd har til formål at fremme udviklingen i Mammen sogn i forhold til den til enhver tid gældende Borgerplan. Lokalrådets kompetence er afgrænset til kun at gælde Mammen Sogn.

Det opkræves ikke kontigent og alle som bor i sognet er automatisk med og kan ved deltagelse i vores genralforsamling stille op til bestyrelsen og få medbestemmelse i lokal rådets arbejde.

Dette sker ved:

  • Dels ved at være talerør overfor Viborg Kommune og andre relevante myndigheder.
  • Dels ved at være kontaktled til andre lokalråd i Viborg Kommune.
  • Dels ved at sørge for at få revideret Borgerplanen minimum hvert andet år.
  • Koordinator for afholdelse af lokaldysten i Mammen hvert år.
  • Koordinator for afholdes af byfest og andre sociale arrangecemnter.
  • Dels ved at facilitere en koordinerende funktion i forhold til lokalsamfundets foreninger.

Kontakt person er

Formand
Peter Bech. Rasmussen
Fyrrehøjen 4
8800 Viborg
peter@bechgaarden.dk