Hedemølle Efterskole


Hedemølle Efterskole er en kristen efterskole med fokus på den enkelte elevs trivsel, udvikling, modning og dygtiggørelse. På Hedemølle Efterskole ønsker vi at skabe tryghed, tillid og sammenhæng i hverdagen på skolen. Vi vil gerne at den enkelte elev udvikler sig som menneske til at tage ansvar, respektere forskellighed og glæde sig over livet. Vi tilbyder kvalificeret undervisning, så den enkelte elev fagligt når længst muligt. Her er mange forskellige valgfag. Skolen formidler synlige kristne holdninger. Vi ønsker, at den enkelte møder evangeliet om Jesus Kristus og at bibelbrug og bibelglæde er en naturlig del af hverdagen.

Mål og Mening

Vi ønsker: ”Modning med mål og mening”, hvilket blandt andet er illustreret i vores logo. Hedemølle Efterskoles logo indeholder et mølle-lignende ”Ø”, og siger både noget om stedets historie som gammel vandmølle men især om skolens grundlag og formål.

Værdigrundlag

Hedemølle Efterskole er oprettet af Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM) – en missionsforening inden for folkekirken. Vi lægger vægt på forkyndelse og kristent fællesskab. I skolens vedtægter står: Grundlaget er en urokkelig tillid til Bibelen som Guds Ord. Undervisningen skal være i overensstemmelse med Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. Ud fra dette grundlag er det skolens formål, at forkynde evangeliet for eleverne og at hjælpe dem til at leve som kristne samt at give almen opdragelse og almendannende undervisning. Skolen ønsker at skabe et sundt kristent ungdomsmiljø, hvor den enkelte elev udvikles og vejledes.

Fællesskab og historie på Hedemølle Efterskole

Vi har på Hedemølle et godt sammenhold og hyggeligt fællesskab. Hvis du er interesseret kan du desuden læse om, hvordan vi forebygger mobning så alle elever får et udbytterigt og spændende år. Efterskolen ligger i flotte og naturskønne omgivelser få kilometer nord for Bjerringbro i Viborg Kommune. Vi har godt 100 elever, der er fordelt på 8., 9. og 10. klassetrin.

Hedemølle Efterskole
Hedemøllevej 31
Mammen
DK-8850 Bjerringbro